ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร 0 4222 4288 E-Mail : osm_udon@hotmail.com