ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี
เห็นด้วย
10  83.3%
ไม่เห็นด้วย
2  16.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  12
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2012 เวลา 11:51 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 เวลา 10:11 น.