ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย osmne1   
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2014 เวลา 15:47 น.
* เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
   
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน 5 จังหวัด อีสานตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
   เอกสารแนบ
ประกาศกลุ่มจังหวัดฯ เรื่องโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เอกสารแนบ
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     * ประกาศ 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 
     * ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด และ Project Brief
       -   Project Brief
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 09:47 น.