โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนวากิว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนวากิว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนสายพันธุ์ต่างประเทศ ในพื้นที่บ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนา สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร