ร่วมปรึกษาหารือและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดลงพื้นที่ที่ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่ร่วมปรึกษาหารือและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดลงพื้นที่ที่ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจติดตามโครงการและประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดลงพื้นที่อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี