ร่วมประชุมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ – ภูพระบาท

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่ร่วมประชุมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ – ภูพระบาท นำโดย นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ – ภูพระบาท สรุปรายงานผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาและหารือแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่สนใจและเกิดรายได้ขึ้นในชุมชน