กิจกรรม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี