กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 228 ช่วง กม.54+000 – 56+450 ตลาดศรีบุญเรือง ถึงแยก บขส.ศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร

กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 228 ช่วง กม.54+000 – 56+450
ตลาดศรีบุญเรือง ถึงแยก บขส.ศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร