กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม ทางหลวงชนบท สาย บก.3009 แยก ทล.212 – บ้านโนนจำปาทอง (ตอน 3 เซกา) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบท สาย บก.3009
แยก ทล.212 – บ้านโนนจำปาทอง (ตอน 3 เซกา)
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง  6.500 กิโลเมตร