กิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ บ้านเชียง ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ บ้านเชียง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี