เพิ่มมาตรฐานชั้นทางจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู -นากลาง ระหว่าง กม.60+675 – กม.61+000 บ้านนาคำไฮ อำเภอน่กลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล : กิจกรรม เพิ่มมาตรฐานชั้นทางจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู -นากลาง ระหว่าง กม.60+675 – กม.61+000 บ้านนาคำไฮ อำเภอน่กลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

  1.