กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ตอนน้ำสวย – สะพานมิตรภาพหนองคาย