กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ตอนน้ำสวย – สะพานมิตรภาพหนองคาย (เป็นช่วงๆ)